Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

Descobreix el Museu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINUS VOBISCUM

 

Dominus Vobiscum és un terme llatí que significa «el Senyor sigui amb vosaltres». És la frase que obre el prefaci d'una oració en una cerimònia o litúrgia catòlica.

Aquest àmbit serà tot un xoc per als més joves, que es sorprendran de trobar joguets que són rèpliques de mobiliari, vestits i estris del culte religiós. Petites esglésies, altars, confessionaris, processons o disfresses de sacerdot que mostren com la litúrgia catòlica i la pràctica devota van ocupar molts espais de la vida quotidiana. Amb la proclamació de la Segona República a Espanya, l’any 1931, aquest tipus de joc va desaparèixer tot i que ressorgiria després, durant el primer període de la dictadura franquista.

Entre les peces més curioses que trobarem hi ha una capa pluvial de l'any 1910, una disfressa del poeta empordanès Carles Fages de Climent. Aquest element s'usava a l'hora d’administrar el viàtic o l'extremunció als malalts.

No menys sorprenent és la «Processó del Corpus de Barcelona», de l'any 1900, feta de plom per la manufactura  de Víctor Lleonart.

 

 Escolta la música