Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

Descobreix el museu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COL·LECCIÓ DE COL·LECCIONS. GUY SELZ

 

Guy Selz (París, 1901-1975), dissenyador gràfic i periodista, va ser membre de l’equip fundador de la revista Elle i l’encarregat de les cròniques culturals de la publicació. Àvid col·leccionista, va interessar-se per la creativitat i l’art popular. Això el va portar a col·leccionar objectes insòlits, sorprenents o captivadors, sense jerarquies ni fronteres entre els gèneres i les arts. I va arribar a aplegar més de 30.000 peces que conservava a casa seva exposades i agrupades segons el seu sentit estètic personal. En aquest àmbit s’exposa la major part dels fons de la col·lecció que els seus fills Philippe i Dorothée Selz donaren al Museu, tot recreant l’aspecte que tenia quan estava exposada a casa seva. El 1974 la col·lecció fou exposada amb gran èxit al Museu d’Arts Decoratives de París, en una mostra comissariada pel conservador en cap, François Mathey.

L’interès de Selz per l’art popular és palès, entre altres, en el fons de siurells de la col·lecció, atès que del 1933 fins al 1936 regentà un bar a l’illa d’Eivissa. Destaquen també el conjunt de ninos confeccionats vers el 1954 per Madame Zka, una interna d’un hospital psiquiàtric -el nom fictici en preserva la intimitat- que passava el temps cosint ninos de gran detallisme i perfecció amb fortes connotacions sexuals. Aquests ninos, que són a la vegada masculins i femenins i es poden desvestir per deixar veure els múltiples sexes que presenten, interessaren vivament a André Breton, amic de Selz.