La Fundació

 

La Fundació Museu del Joguet de Catalunya neix l’any 1997 amb la clara voluntat d’esdevenir un servei capdavanter a la comunitat. Les activitats projectades garanteixen el nostre compromís de promocionar la cultura, el coneixement i l’educació.

EL MJC/F és l’única institució cultural de gestió privada ―inscrita en els registres de museus de la Generalitat de Catalunya― que forma part de la Xarxa de Museus de les comarques gironines. El Patronat de la Fundació compta amb un president, una vicepresidenta, un secretari i dos tipus de patrons. Els patrons fundacionals vitalicis són: el director territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el president de la Diputació de Girona, el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i l’alcalde i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres. I també formen part del Patronat altres membres destacats per la seva trajectòria professional.

La Fundació està registrada amb el número 1.193 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Missió

La Fundació Museu del Joguet de Catalunya té com a finalitat estimular, fomentar, divulgar i defensar la cultura lúdica ―incloent-hi els aspectes científics i tècnics―, aplegant-hi objectes i aspectes relacionats amb aquest àmbit, organitzant-hi activitats (exposicions, seminaris, trobades, etc.) i editant documentació (catàlegs, cartells, etc.).

Visió

El Museu pretén esdevenir la institució museística de referència en l’àmbit internacional en tot allò relacionat amb la cultura lúdica, la infància, l’educació i el lleure.

Objectius i valors

  • Manifestar el nostre compromís amb la comunitat i oferir-li acollida.
  • Col·laborar amb les entitats socials i culturals per estimular la cohesió social.
  • Apostar per la transversalitat cultural i del coneixement.
  • Fomentar la memòria històrica.
  • Generar propostes que estimulin la creativitat d’adults i d’infants.
  • Apostar per les noves tecnologies i la innovació.
  • Potenciar la implicació i la participació de la població en el Museu.
  • Treballar per al manteniment de l’excel·lència i del rigor acadèmic.
  • Apostar per una pedagogia crítica i inclusiva.
  • Atendre les necessitats de tot tipus de públic