Avís legal

Benvingut a la web de FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES, allotjada a https://www.mjc.cat (en endavant la web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús que han de seguir-ne els usuaris. La navegació per aquesta web li confereix la condició d’usuari. És per això que li aconsellem una atenta lectura per tal de realitzar-ne un ús correcte, atès que tota utilització contrària a l’aquí prevista queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats davant del seu titular.

Amb aquesta web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació que FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES posa a la seva disposició.

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que la titular de la web allotjada a https://www.mjc.cat és l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES, inscrita en el registre públic d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb data 03/07/1998 i número de registre 1.193.

La informació i els continguts que s’hi recullen són propietat de FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí queda totalment prohibida.

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES està domiciliada al c/ Sant Pere, núm. 1, de 17600 – FIGUERES (GIRONA). Pot contactar amb nosaltres trucant al telèfon 972.504.585 o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@mjc.cat.

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la pàgina web, ha de realitzar un ús adequat dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES.

Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció (també la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoquin danys o alteracions als continguts de la web, així com que intervinguin o provoquin alteracions en el correu electrònic. FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES es reserva el dret a excloure de l’accés a la web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés. En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de poca afluència d’usuaris, sense perjudici de la facultat discrecional de FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES per dur-les a terme en qualsevol moment.

3. Enllaços

En el supòsit que a la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts.

En cap cas, FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

4. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES o han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús d’aquesta web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial, excepte tot allò que resulti emparat en els termes i condicions de la llicència Creative Commons, relacionat al Reconeixement (cc-by), no comercial (nc) i compartir (sa).

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES fa expressa reserva enfront d’usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5. Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

A continuació li oferim una primera informació bàsica de la nostra política de privacitat. Si desitja més informació, pot consultar-la a https://www.mjc.cat

Responsable del tractament:
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES
C/ Sant Pere, 1
17600 – Figueres (Girona)

CIF: G- 17535717

Finalitats principals del tractament:
– Oferir-li informació dels nostres productes i serveis.
– Atendre consultes.

Número de registre: 1.193

Bases legitimadores del tractament:
– Execució del contracte de prestació de serveis.
– Consentiment exprés de l’interessat.

Destinataris principals: FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES

Drets:
– Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
– Revocació del consentiment prestat.

Procedència:
-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències internacionals de dades: No previstes.

Delegat de protecció de dades: No procedeix.

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant sol·licitud a FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA-FIGUERES o bé enviant comunicació escrita a protecciodades@mjc.cat, adjuntant còpia del seu DNI o passaport.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pugui correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de FIGUERES.