Organització

Josep Maria Joan Rosa

Director

Eva Pascual Miró

Conservadora

Mavi Carberol Llauradó

Responsable d'activitats i difusió

Pol Forcadell Ortiz

Atenció al públic