Organització

Josep Maria Joan Rosa

Director

Eva Pascual Miró

Conservadora

Conxita Sayó Esteba

Responsable de la botiga i de l’atenció al públic

Àngela Mora Mora

Responsable de la taquilla

Carme Carré Roig

Atenció al públic

Magda Antón Marmaneu

Atenció al públic