Transparència

 

 

 

182

Exposicions

14.454

Publicacions del Centre de Documentació

1.889.466

Visitants

16.889

Objectes de la col·lecció

592

Donacions de particulars

2016

Memòria anual