Transparència

207

Exposicions (fins desembre de 2021)

57.360

Publicacions i documents al Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets (fins desembre de 2021)

2.083.158

Visitants (fins desembre 2021)

24.239

Objectes de la col·lecció (fins desembre de 2021)

1.608

Donacions de particulars (fins desembre 2021)

 

 

PLA ESTRATÈGIC
Pla Estratègic del Museu del Joguet de Catalunya 2021-2025
 
MEMORIA D'ACTIVITATS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
AUDITORIES
2020
2021
COMPTES ANUALS I MEMÒRIA ECONÒMICA
2020
2021
CONTRACTES
Contracte per la instal·lació i muntatge de l’exposició permanent de la segona planta del Museu 2017
Contracte de prestació de serveis pel Centre de Documentació 2020