Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

Activitats escolars

El joc de la innocència? Un recorregut per la història del joguet des de la perspectiva de gènere

 

 

 

 

 

 

Simone de Beauvoir deia que «no es neix dona, sinó que s’aprèn a ser-ho». El mateix podem dir dels nens: «no neixen homes, sinó que aprenen a ser-ho». Ara bé, quins són els processos que ens van emmotllant i ens van convertint en dones i homes? Com aprenem a ser nens o nenes sense que en siguem conscients? De quina manera, a través de la cultura i l’educació, es produeix aquest aprenentatge? Al llarg d’aquest recorregut guiat pel Museu del Joguet de Catalunya, i posant-nos les ulleres de gènere, prendrem consciència de com s’ha produït la transmissió dels gèneres femení i masculí des de la història del joc i els joguets. Per mitjà dels joguets, podrem observar quins són els espais que s’han assignat històricament a nens i nenes i quines professions se’ls han associat tradicionalment; després, ho compararem amb l’actualitat. En definitiva, analitzarem com la transmissió de missatges diferenciats acaba tenint una enorme incidència en la construcció i consolidació de la personalitat i la identitat dels infants.

Objectius:

  • Adquirir recursos per detectar els missatges dirigits a nens i nenes a través del joc i dels joguets.
  • Prendre consciència de la construcció i consolidació de les desigualtats produïdes per mitjà del joc i dels joguets.
  • Interpel·lar-nos sobre la manera d’interioritzar el rol sexual delimitat, en relació amb les funcions i els valors inherents al sexe de l’infant.
  • Qüestionar el paper del sexisme en els joguets i com perjudica els nens i les nenes.
  • Posar en relleu com els jocs poden limitar les opcions, capacitats i possibilitats de les persones i induir-les a determinats comportaments en funció del sexe i no de la personalitat.

Activitat:

Aquesta visita guiada s’estructura en tres parts. En primer lloc, i prèviament a la visita, facilitarem al professorat un conjunt de recursos educatius amb perspectiva de gènere per tal que pugui treballar amb l’alumnat alguns conceptes relacionats amb la igualtat de gènere aplicats al joc i al joguet. A continuació es farà una visita guiada al Museu dirigida per una professional especialitzada en gènere. Finalment, s’obsequiarà els infants i professorat amb un segon bloc de material educatiu per tal que l’alumnat consolidi coneixements i pugui reflexionar a l’entorn dels aspectes comentats al llarg de la visita.

 

Aquesta activitat treballa les competències específiques dels àmbits d’educació en valors cívics i ètics i coneixement del medi natural, social i cultural

ODS relacionats

 

Subvenció programa 

Un taller de 

Nivell educatiu:

De segon a sisè de primària. Els continguts s’adaptaran a cada nivell educatiu.

Ràtio: Grup classe

1 h i 30 min, aproximadament.
Fins a 17 alumnes al grup: 93,77 €

Més de 17 alumnes al grup: 3,75 €/alumne.

**SUBVENCIÓ PROGRAMA INDIKA**

1,25 €/alumne

En tots els casos, cal afegir l’entrada del Museu a part.

Més informació i reserves a info@mjc.cat o trucant al 972 504 585.
Descarregueu-vos els materials didàctics

Share
Print Friendly, PDF & Email