Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

Activitats escolars

Activitat en línia

 

 

 

 

 

 

El joc i els joguets ens conviden a fer un munt de coses: moure’ns, relacionar-nos, tafanejar, aprendre, explorar, i són un instrument molt valuós per al desenvolupament social i cognitiu de la mainada. Però no tots els joguets són innocents, perquè mentre juguem també aprenem valors i models de comportament basats en estereotips que només generen desigualtats.

Us convidem a descobrir amb mirada de gènere el sexisme amagat rere molts joguets i a transformar-lo per crear, a través del joc, un espai d’igualtat i respecte a la diversitat.

Objectius:

  • Adquirir recursos per detectar els missatges dirigits a nens i nenes a través del joc i dels joguets.
  • Prendre consciència de la construcció i consolidació de les desigualtats produïdes per mitjà del joc i dels joguets.
  • Interpel·lar-nos sobre la manera d’interioritzar el rol sexual delimitat, en relació amb les funcions i els valors inherents al sexe de l’infant.
  • Qüestionar el paper del sexisme en els joguets i com perjudica els nens i les nenes.
  • Posar en relleu com els jocs poden limitar les opcions, capacitats i possibilitats de les persones i induir-les a determinats comportaments en funció del sexe i no de la personalitat.

Activitat:

L’activitat s’ha plantejat com a visita virtual pel món dels joguets amb perspectiva de gènere. Pot ser realitzada individualment, en grups o tot el grup classe conjuntament; només cal seguir els àmbits desplegables. En el primer, hi ha diversos materials per descarregar i treballar a l’aula, incloent-hi les ulleres liles, imprescindibles per iniciar la visita, i el glossari. En aquest àmbit també hi ha l’equip per investigar. Aquesta activitat es pot realitzar tant durant com un cop acabada la visita virtual. En els següents àmbits, hi ha un qüestionari després de cada vídeo per tal que l’alumnat fixi els conceptes presentats. Finalment, proposem una activitat per seguir treballant des de casa.

Comença l'activitat

 

Aquesta activitat treballa les competències específiques dels àmbits d’educació en valors cívics i ètics i coneixement del medi natural, social i cultural

ODS relacionats

 

Amb el suport

Nivell educatiu: Educació primària, de segon a sisè curs
1 h -1,15 h, aproximadament
Activitat en línia gratuïta 

Share
Print Friendly, PDF & Email