Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

BLOG

Entre vitrines: catalogació al CCUC i descripció a nivell d’exemplar de les novetats bibliogràfiques del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets

Entre vitrines: catalogació al CCUC i descripció a nivell d’exemplar de les novetats bibliogràfiques del Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets

El Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets té com a missió reunir i preservar informació i documentació relacionada amb els jocs i els joguets, difondre-la i posar-la al servei de la societat, amb la voluntat de donar suport a la generació de coneixements, a l’estudi, a la investigació, a la creació, a la reflexió i als processos d’innovació.

El Centre de Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Joguets del Museu del Joguet de Catalunya es va gestar al mateix moment que la col·lecció del Museu. Actualment, a banda de les publicacions, documentació original, elements gràfics i informació aplegats Josep Maria Joan Rosa, fundador del Museu, el Centre de Documentació es forneix de donacions desinteressades de particulars, empreses i institucions.

L’any 2020 va ser possible efectuar la integració del Centre de Documentació al CCUC i realitzar la catalogació dels 8.684 exemplars bibliogràfics que formaven part dels fons registrats del Centre. Van quedar pendents, però, el conjunt de les publicacions que constituïen el fons de novetats bibliogràfiques que encara no havien estat registrades al Centre de Documentació, format per un conjunt de 1.523 volums.

 

El projecte

Durant aquest any i fins a finals de març de 2023, gràcies a la subvenció per a contractació de persones joves (majors de 16 anys i menors de 30) en pràctiques del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb finançament del Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19, ha estat possible contractar en pràctiques a Sònia Camarasa Sola (graduada en Informació i Documentació per la Universitat de Barcelona) per tal de portar a terme la catalogació al CCUC d’aquest fons i la seva posterior descripció d’exemplar.

Fins a dia d’avui, s’han catalogat al CCUC els volums del fons de novetats, efectuant la depuració de duplicats i s’han creat dues col·leccions especials al CCUC. Igualment, s’ha iniciat la fase de descripció d’aquests exemplars al KOHA (sistema integrat de gestió de biblioteques), que inclou el registre, la informació del camp amb descriptors i matèries rellevants per a la cerca i recuperació de especialitzada de la informació, informant també del seu estat de conservació, del registre històric i font d’adquisició, així com l’establiment del topogràfic d’acord amb la classificació pròpia del CDRJJ i la ubicació de l’exemplar al dipòsit segons aquesta.

 

 

Aquest projecte ha estat possible gràcies a: