Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

Activitats escolars

Quin paper han tingut els joguets en la meva vida? Visita conversada des de la perspectiva de gènere

 

 

 

 

 

 

Una visita guiada per compartir diàlegs amb adolescents en relació a com han pogut influir els joguets i el gènere en la construcció de la seva identitat. A través d’aquest recorregut per la història dels joguets, podran conèixer quins camins diferenciats es dibuixen des de la infància per a nois i per a noies. El conjunt de joguets que hi ha en el Museu, organitzats en sales temàtiques, ens permetrà analitzar i qüestionar els rols assignats a nois i noies a través dels joguets i identificar les conseqüències que se’n poden derivar a nivell personal, emocional, afectiu, formatiu o laboral.

Objectiu:

L’objectiu d’aquesta visita compartida és debatre amb nois i noies qüestions que tenen a veure amb el seu estar en el món i amb el paper que han tingut els joguets en la transmissió del sexisme.

Idees clau:

Coeducació, Sexisme, Joguets, Estereotips de gènere

 

Aquesta activitat treballa les competències específiques:

ESO: cultura i valors i ciències socials: geografia i història

Batxillerat: educació en valors socials i cívics

ODS relacionats

 

 

Un taller de 

Subvenció programa

Nivell educatiu:

De primer d'ESO a segon de Batxillerat. Els continguts s'adaptaran a cada nivell educatiu.

Ràtio: Grup classe

1 h, aproximadament.
Fins a 17 alumnes al grup: 95 €

Més de 17 alumnes al grup: 3,8 €/ alumne.

**SUBVENCIÓ PROGRAMA INDIKA**

1,30 €/alumne

En tots els casos, cal afegir l’entrada del Museu a part.

Més informació i reserves a info@mjc.cat o trucant al 972 504 585.

Share
Print Friendly, PDF & Email