Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

BLOG

Som el que fem: exposició “Joguets de nens, joguets de nenes?” als centres penitenciaris de les comarques de Girona

Som el que fem: exposició “Joguets de nens, joguets de nenes?” als centres penitenciaris de les comarques de Girona

Des de fa anys, el Museu del Joguet de Catalunya integra la perspectiva de gènere en tots els seus projectes, programes i activitats. En aquest sentit, ha desenvolupat un programa sobre jocs i joguets, que amb voluntat transformadora, vol contribuir a construir una societat menys sexista.

Els jocs i els joguets, rere formats aparentment innocents, transmeten els valors i les idees que una cultura té sobre quines haurien de ser les relacions entre els nens i les nenes, qui té el poder i com es distribueixen els rols i els espais. Des de la primera infància, la inculcació, a través dels joguets, d’unes idees, uns valors i unes capacitats determinats en nens i nenes anticipa uns rols de l’edat adulta com a pares i mares que acabaran determinant la vida futura dels infants. La relació entre homes i dones, els espais que ocupen els uns i les altres, les prioritats que s’estableixen en l’àmbit professional i privat… tot plegat acaba tenint una enorme incidència en la construcció i en la consolidació de la personalitat i la identitat de les criatures.

Per aquests motius, els jocs i els joguets, esdevenen un recurs rellevant per tal d’evidenciar el sexisme, els estereotips i els rols de gènere a la societat actual, així com impulsar el debat entorn de la situació existent.

El Museu del Joguet de Catalunya és una entitat col·laboradora del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Taula de Participació Social (TPS) de segon nivell al Centre Penitenciari del Puig de les Basses a Figueres i en motiu del Dia de les Dones d’enguany, ha col·laborat a la programació que el Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres i el Centre Penitenciari Obert de Girona han planificat per a commemorar aquesta data. Aquestes s’inscriuen les polítiques adreçades a afavorir la igualtat de gènere que impulsa la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El Museu ha creat l’exposició Joguets de nens, joguets de nenes?, desenvolupada específicament per aquest projecte, que s’ha instal·lat a cada Centre i que té com a objectiu posar de manifest, a través d’imatges dels joguets dels fons del Museu i els textos que els acompanyen, els estereotips de gènere que tradicionalment han condicionat les nenes i els nens (i com encara subsisteixen), interpel·lant a les persones visitants per tal de promoure el debat.  Una vegada instal·lada l’exposició al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, un tècnic del Museu va impartir, durant tot el dia, visites guiades i debats per a totes les persones dels diversos mòduls del Centre.

 

Vista d’una part de l’exposició al Centre Penitenciari Obert de Girona