Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

BLOG

Entre vitrines: què passa al museu quan està tancat?

Entre vitrines: què passa al museu quan està tancat?

El públic sovint tendeix a pensar que quan un equipament cultural –teatre, auditori, biblioteca, arxiu, monument, museu, etc.- està tancat al públic no hi ha cap tipus d’activitat al seu interior. De fet, aquesta apreciació no pot estar més allunyada de la realitat. A tots els museus s’aprofiten els dies de tancament per realitzar, entre altres, tasques de manteniment de les instal·lacions i les col·leccions.

 

 

Al Museu del Joguet de Catalunya s’ha portat a terme, durant el mes de gener d’aquest 2019, la remodelació de l’àmbit del primer pis Homenatge als fabricants, un túnel format per dues grans vitrines murals i un terra de vidre que és una gran instal·lació d’homenatge als fabricants de joguets. S’hi mostren, a part de jocs i joguets, guardons i imatges de diversos fabricants en exposicions internacionals de París, Milà, Brussel·les, Venècia o Gènova, amb la presència destacada de la fotografia de l’estand de Rais a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Així mateix, inclou els logotips de molts fabricants i materials, com ara la primera caixa de l’Scalextric fabricat per Exin, de 1962.

 

 

La remodelació∗, que ha anat a càrrec de l’equip del museu, ha comportat la reorganització completa d’ambdues vitrines. Les tasques s’han centrat en el manteniment general de les vitrines, amb la neteja i l’adequació de tots els elements i suports, i en la revisió i la conservació preventiva dels objectes i dels materials exposats. En aquest sentit, s’ha procedit a la inspecció i la neteja dels objectes, així com a la realització de fotografies de control que serveixen de referència per documentar el seu estat de conservació. Així mateix, s’han realitzat, sempre que ha estat necessari, noves cartel·les amb dades actualitzades d’acord amb els resultats de les darreres investigacions.

 

 

Amb aquesta remodelació, els visitants del Museu del Joguet de Catalunya podran descobrir nous aspectes dels fabricants de joguets.

 

 

∗ Aquestes tasques han estat possibles gràcies a la subvenció per al funcionament i activitats als museus de Catalunya, atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una part del fons de la qual prové de cabals de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.

 

Share