Ca | En | Es | Fr | Zh-hans

BLOG

El museu al dia: el Museu del Joguet i el Centre de Formació Professional Català (CFPC) i La Bressola posen en marxa un projecte transfronterer sobre joguets i gènere

El museu al dia: el Museu del Joguet i el Centre de Formació Professional Català (CFPC) i La Bressola posen en marxa un projecte transfronterer sobre joguets i gènere

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres i el Centre de Formació Professional Català (CFPC) en col·laboració amb La Bressola, han posat en marxa un projecte transfronterer sobre joguets i gènere.

El projecte s’emmarca en les subvencions plurianuals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals i es desenvoluparà en dos anys.

Joguets i gènere: un projecte de cocreació d’una exposició itinerant per a l’espai català transfronterer és un projecte cultural inèdit d’innovació social i pedagògica, l’objectiu del qual és la creació d’un recurs educatiu sobre joguets i gènere, com a resultat d’un procés de formació, de treball i de reflexió conjunt entre el CFPC, la comunitat educativa de la Bressola i l’equip del Museu del Joguet de Catalunya.

El projecte preveu desenvolupar una exposició itinerant amb materials didàctics associats que el Museu del Joguet de Catalunya posarà a l’abast de tots els centres educatius de la Catalunya Nord per posteriorment facilitar-la a tots els centres educatius de l’àmbit cultural català. Es tracta, doncs, d’un projecte concebut amb un impacte a curt, mitjà i llarg termini, que no finalitzarà quan l’exposició es mostri als diversos centres educatius de banda i banda de la frontera, si no que serà l’inici d’un projecte d’aprenentatge cultural i social innovador.

Per tal d’impulsar aquest projecte s’ha constituït un grup de treball transfronterer format pel Centre de Formació Professional Català, La Bressola i el Museu del Joguet. És objectiu prioritari d’aquesta cooperació transfronterera, potenciar noves dinàmiques de relació i de coneixement entre els agents transfronterers orientades a fomentar la innovació social a l’Espai català transfronterer en l’àmbit concret de l’educació, la cultura, la igualtat i l’equitat de gènere.

 

Jornada de treball del professorat de La Bressola amb les especialistes de gènere del Museu del Joguet 

 

Aquest projecte, més enllà de reforçar la cooperació transfronterera entre institucions educatives i institucions culturals amb experiència en perspectiva de gènere, té una clara vocació d’innovació i transformació social a l’espai català transfronterer. El projecte facilitarà la reflexió conjunta en un context cultural compartit sobre educació-aprenentatge i la transmissió dels estereotips de gènere. El projecte aposta per la cocreació d’un projecte expositiu treballat entre l’alumnat, el professorat, especialistes en perspectiva de gènere i l’equip del Museu del Joguet de Catalunya.

El projecte inclou, en aquest primer any, una formació específica sobre joguet i gènere per al professorat i l’alumnat de la Bressola a càrrec de les especialistes del Museu, diverses sessions de treball de cocreació de continguts a partir de la reflexió conjunta alumnat-professorat-especialistes, una xerrada-col·loqui adreçada a les famílies de La Bressola a càrrec de les especialistes de gènere i la redacció del guió, textos i il·lustracions de l’exposició. En una jornada final que es portarà a terme al Museu del Joguet de Catalunya el mes de juny es presentarà aquesta primera fase de treball.

Així doncs, el projecte té una clara voluntat de transformació social i vol contribuir a promoure un canvi de mirada envers els jocs i els joguets actuals per avançar socialment i sensibilitzar envers un escenari on la mainada pugui aprendre, créixer i desenvolupar-se amb jocs i joguets no sexistes i estereotipats.

 

Visita al Museu durant la jornada de treball del professorat de La Bressola amb les especialistes de gènere del Museu del Joguet

 

Un projecte a tres bandes

El projecte neix a partir de l’experiència dels socis líders d’aquesta iniciativa. El Museu del Joguet de Catalunya desenvolupa des de fa anys un projecte de gènere que és transversal a tots els projectes i accions del Museu i en el que destaca l’oferta educativa.

El CFPC, des de l’any 2014, treballa per desenvolupar una oferta formativa en català encarada cap al món professional a Catalunya Nord i és en aquest marc que, mitjançant un conveni, s’ocupa de la formació contínua del personal de La Bressola.

La Bressola, xarxa d’escoles associatives immersives a Catalunya Nord, se fonamenta en valors forts de solidaritat, civisme, respecte, tolerància i esperit crític que vehicula entre el personal, l’alumnat i les famílies.

 

       

 

Amb el suport de la Casa de la Generalitat a Perpinyà del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya